Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 13 2018

nurek93
4095 3b56 500
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin
nurek93
2347 9389 500
Reposted fromslodziak slodziak viairmelin irmelin
nurek93
1550 bfc2
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
nurek93
9869 04d4 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805 viaawsme awsme
nurek93
1100 47de 500
Paradoks miłości. 
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia viacytaty cytaty
nurek93
6206 2dc2 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairmelin irmelin
nurek93
5189 3bf6 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viairmelin irmelin
nurek93
8159 0894 500
Reposted frompszpsz pszpsz viairmelin irmelin
nurek93
Nikt nie jest bardziej obcy niż osoba, którą kiedyś kochaliśmy.
— Tony Parsons
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaskonfundowane skonfundowane
nurek93
0907 fedf 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaskonfundowane skonfundowane
nurek93
Grzeczność to mówienie „proszę” i „dziękuję”, a także „przepraszam”, gdy na kogoś wpadniemy. Uprzejmość wymaga, by przytrzymać drzwi osobie idącej za nami. Dobre wychowanie powinno obowiązywać we wszelkich relacjach międzyludzkich, niezależnie od tego, czy rozmawiamy z kasjerką w sklepie, czy z portierem w biurze.
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
nurek93
Prawda jest taka, że im więcej pokażesz klasy, tym częściej będziesz obsypywana komplementami. Ludzie zauważą, że jesteś inna. Być może nie będą potrafili sprecyzować, na czym to polega, ale z pewnością poznają, że zaszła w tobie jakaś zmiana. Wydasz się im bardziej pewna siebie. Tajemnicza. To sprawi, że ludzie zaczną cię komplementować. Dlatego naucz się mówić „dziękuję”. Inni cię obserwują.
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
nurek93
Zacznij dbać o swoją postawę, pamiętaj o kontakcie wzrokowym, próbuj ładnie się poruszać i odpowiednio zachowywać. Praktykowanie eleganckiego stylu życia dostarcza wielu przyjemności! A jeśli nawet coś pójdzie nie tak, trzeba się zaraz pozbierać i próbować od nowa. Wkrótce dobre zachowanie, jeden z głównych filarów eleganckiego stylu życia, stanie się twoją drugą naturą.
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty

May 05 2018

3890 096b 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
nurek93
Wszystko mówi o miłości, a ty jesteś sama. Czasopisma, radio, piosenki mówią tylko o miłości, od samego początku cały wszechświat zdąża niczym centralny słup w namiocie cyrkowym ku temu jednemu celowi, ku spełnieniu tej jednej nadziei, a ty jesteś sama. (...) Marzysz już tylko o jednym: iść przez życie u czyjegoś boku i patrzeć, jak wszystkie przeszkody padają jedna po drugiej, móc sobie powiedzieć, że żyjesz, istnieć nareszcie ufnie i przyjemnie, może przeżywać bankructwo swoich iluzji, lecz przeżywać to we dwoje, znaleźć choćby kogoś takiego z kim dobrze jest porozmawiać. Poznać kogoś: ta obsesja towarzyszy ci w dzień i w nocy, kradnie ci sen, sprawia, że gorzkniejesz i tracisz nadzieję. I jesteś sama.
— S. Ortiz "Panna samotne serce"
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viacytaty cytaty
nurek93
Latem, nim Cygan zjadł pierwszą papierówkę, całował ją i mówił : "Niechaj to będzie dla zmarłego". Pierwszy kęs wiosennego przysmaku - jeża, pierwsze lody na patyku, pierwsze kwiaty - dla dusz. Radość i smak życia - tym, którzy już odeszli. Co lepszego można podarować?
— Farby wodne, Lidia Ostałowska
Reposted fromolewka olewka viacytaty cytaty
nurek93
7784 d088 500
nagłówek na sobotę (1928)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viacytaty cytaty
nurek93
4228 a82e 500
Aleksandra Steć
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viacytaty cytaty
nurek93
2505 74d3
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viairmelin irmelin
nurek93
Czy jest taka miłość, która mimo połamanych skrzydeł czeka? Mimo upływu lat czeka? Mimo rozbitego szkła czeka? Czy istnieje miłość, której nie zabiją żadne słowa, nie zasypie żaden śnieg, żadna burza nie ruszy? I mimo przerwy w zdarzeniach, mimo braku dotyku, prądu i ciepła tęskni? Nieporuszona. Żyje wciąż. Nadzieją.
— Kaja Kowalewska "Play listy, czyli nie wszystkie fobie są o miłości"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl