Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2018

nurek93

Jak nazwałabyś ten moment, w którym teraz jesteś?

- Ciekawością tego, kim naprawdę jestem. Myślę, że pierwszy raz odpowiadamy sobie na to pytanie, gdy zaczynamy przygodę z dorosłością. Mam poczucie, że przede mną jeszcze ciekawsza przygoda z dojrzałością. Spędzamy wiele lat okopując się koncepcjami, umowami, grami, których zasady ustalono poza nami. Czasami trzeba zadać sobie pytanie czy chcę dalej grać w te gry, a jeśli tak, to na jakich zasadach. Szukam odpowiedzi na pytanie na ile lęk jest nabyty, a na ile jest odpowiedzią na pustkę, która jest tutaj zawsze. Kim jestem tak naprawdę, nie jako piosenkarka, matka, córka, tylko ja – to najciekawsze pytanie, na które sobie odpowiadam.

— Katarzyna Nosowska
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
nurek93
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viairmelin irmelin
nurek93
Wybacz dzisiaj komuś. Któregoś dnia ktoś może wybaczyć Tobie.
— H. Jackson Brown, Jr
Reposted fromxalchemic xalchemic viairmelin irmelin
nurek93
7201 ef0b 500
Reposted fromdozylnie dozylnie viairmelin irmelin
8150 f2ca
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viairmelin irmelin
nurek93
John William Waterhouse: Hylas und die Nymphen (1896)
https://de.wikipedia.org/wiki/John_William_Waterhouse
Reposted fromgruetze gruetze viairmelin irmelin
nurek93
0611 0159
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
9833 2969
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viairmelin irmelin
5906 af1a 500
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
0696 6181
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viairmelin irmelin
9168 01fe 500
nurek93
0134 1385 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
nurek93
Nie zawsze - powiedział - znajduje się samotność w sercu lasów lub wśród skał. Nieszczęśliwy jest samotny wszędzie.
— "Wieża" Gustaw Herling-Grudziński
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
nurek93
8870 307c
Reposted fromverdantforce verdantforce viaeatpuddingg eatpuddingg
nurek93
5575 1b6a 500
Reposted fromnutt nutt viatulipanowa tulipanowa
nurek93
nurek93
7081 135b
Reposted fromdeszcz deszcz viatulipanowa tulipanowa
nurek93
7048 fba4
Reposted fromEkran Ekran viairmelin irmelin

September 03 2017

nurek93
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl