Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2018

nurek93
John William Waterhouse: Hylas und die Nymphen (1896)
https://de.wikipedia.org/wiki/John_William_Waterhouse
Reposted fromgruetze gruetze viairmelin irmelin
nurek93
0611 0159
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
9833 2969
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viairmelin irmelin
5906 af1a 500
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
0696 6181
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viairmelin irmelin
9168 01fe 500
nurek93
0134 1385 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
nurek93
Nie zawsze - powiedział - znajduje się samotność w sercu lasów lub wśród skał. Nieszczęśliwy jest samotny wszędzie.
— "Wieża" Gustaw Herling-Grudziński
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
nurek93
8870 307c
Reposted fromverdantforce verdantforce viaeatpuddingg eatpuddingg
nurek93
5575 1b6a 500
Reposted fromnutt nutt viatulipanowa tulipanowa
nurek93
nurek93
7081 135b
Reposted fromdeszcz deszcz viatulipanowa tulipanowa
nurek93
7048 fba4
Reposted fromEkran Ekran viairmelin irmelin

September 03 2017

nurek93

July 12 2017

nurek93
Proste prawa życia

1. Prawo wzajemności.  Zanim osądzisz błędy innych, zwróć uwagę na własne błędy. Ten, kto rzuca błotem, nie może mieć czystych rąk.
2. Prawo bólu.  Obrażony człowiek zadaje ból innym.
3. Prawo wyższego poziomu.  Przechodzimy na wyższy poziom dopiero wtedy, gdy zaczynamy traktować innych lepiej, niż oni nas traktują.
4. Prawo bumerangu.  Kiedy pomagamy innym – pomagamy jednocześnie samym sobie.
5. Prawo młotka.   Nigdy nie sięgaj po młotek, by zabić komara na czole współrozmówcy.
6. Prawo wymiany.  Zamiast ustawiać innych na miejsca, postaw siebie na ich miejscu.
7. Prawo nauki.   Każdy człowiek, jakiego spotykamy na swojej drodze, może nas czegoś nauczyć.
8. Prawo charyzmy.   Ludzie interesują się człowiekiem, który interesuje się nimi.
9. Prawo 10 punktów.   Wiara w najlepsze cechy innego człowieka powoduje, że zaczyna on te cechy przejawiać.
10. Prawo sytuacji.   Nigdy nie doprowadzaj do tego, by sytuacja znaczyła dla ciebie więcej, niż relacje.
11. Prawo Boba.  Kiedy Bob ma problemy, to oznacza, że największym problemem jest Bob.
12. Prawo dostępności.  Autoironia i umiejętność śmiania się z siebie pomaga innym czuć się z nami swobodnie.
13. Prawo okopów.   Kiedy szykujesz się do bitwy, wybieraj dla siebie takie okopy, żeby zmieścili się w nich przyjaciele.
14. Prawo rolne.  Wszystkie relacje można i należy kultywować.
15. Prawo 101%.  Znaleźć jeden procent, z którym się zgadzamy i skierować tam 100 procent swoich wysiłków.
16. Prawo cierpliwości.  Podróż z innymi zawsze przebiega wolniej, niż podróż w pojedynkę. Jeśli chcesz zajść daleko – idźcie razem, jeśli chcesz iść szybko – idź sam.
17. Prawo drugiej strony medalu.  Prawdziwy sprawdzian relacji nie polega na tym, w jakim stopniu jesteśmy lojalni wobec przyjaciół, którym idzie źle. Polega on na tym, jak bardzo cieszymy się, gdy osiągają oni sukces.
18. Prawo współpracy.  Wspólna praca zwiększa prawdopodobieństwo wspólnego sukcesu.
Reposted fromkyte kyte viacytaty cytaty

June 24 2017

nurek93
1157 fe4f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viairmelin irmelin
nurek93
2870 46a8
Reposted fromretro-lover retro-lover viairmelin irmelin
nurek93
8494 2d42 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatatuaze tatuaze
nurek93
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie viajakubzulczyk jakubzulczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl