Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2015

nurek93
0818 8e6b 500
Księżycu mojego życia. Moje słońce i gwiazdy.
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
nurek93
8730 8a92 500
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viadotwork dotwork
9870 55d0 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaNails Nails
nurek93
nurek93
Rodzina to jest port. Poza portem było różnie, czasami był sztorm, czyli ciężkie mecze, podróże, problemy. Najlepsze było to, że człowiek wiedział, że jak wypłynął z portu, to do niego wróci, a ten port to spokój, cisza, miłość
— Zbigniew Boniek, od ponad 38 lat mąż Wiesławy - fragment wywiadu dla magazynu “MALEMAN”, marzec 2015 r.
Reposted fromaggape aggape viacytaty cytaty

April 27 2015

nurek93
0624 0bd4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
3300 13e2 500
Reposted fromkimik kimik viairmelin irmelin
nurek93
9785 c5eb 500
"Balam"
Artist: Farid Rueda
Location: Playa del Carmen, Mexico
Reposted fromsober sober viairmelin irmelin
nurek93

Potrzebuję być doceniana, nawet za błahostki, bo przez większość czasu myślę, że jestem nic nie warta.

Reposted fromextract extract viaeatpuddingg eatpuddingg
nurek93
5167 e775
Reposted frommadreality madreality viacytaty cytaty
nurek93

Przyzwyczaili się. Popłakali a potem się przyzwyczaili. Człowiek jest podły i do wszystkiego się przyzwyczaja.

— Fiodor Dostojewski - Zbrodnia i kara
Reposted fromrichardth richardth viairmelin irmelin

April 20 2015

nurek93
4083 2fd7
Reposted fromhormeza hormeza viacytaty cytaty
nurek93
4921 1868
Reposted fromhormeza hormeza viacytaty cytaty
nurek93
Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia
— unknow
Reposted fromcytaty cytaty
nurek93
0021 ea75 500
Reposted fromcytaty cytaty viasleeplessnight sleeplessnight

April 18 2015

nurek93
możesz być silny duchem, ale mieć za słabe serce
— TMK aka Piekielny
Reposted fromSalute Salute viacytaty cytaty

April 12 2015

2763 d109 500
Reposted fromklavgav klavgav viairmelin irmelin
5189 c195 500
Reposted fromcostalies costalies viairmelin irmelin
nurek93
1338 ae42 500
Reposted fromlittlefool littlefool
nurek93
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl