Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 05 2018

3890 096b 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
nurek93
Wszystko mówi o miłości, a ty jesteś sama. Czasopisma, radio, piosenki mówią tylko o miłości, od samego początku cały wszechświat zdąża niczym centralny słup w namiocie cyrkowym ku temu jednemu celowi, ku spełnieniu tej jednej nadziei, a ty jesteś sama. (...) Marzysz już tylko o jednym: iść przez życie u czyjegoś boku i patrzeć, jak wszystkie przeszkody padają jedna po drugiej, móc sobie powiedzieć, że żyjesz, istnieć nareszcie ufnie i przyjemnie, może przeżywać bankructwo swoich iluzji, lecz przeżywać to we dwoje, znaleźć choćby kogoś takiego z kim dobrze jest porozmawiać. Poznać kogoś: ta obsesja towarzyszy ci w dzień i w nocy, kradnie ci sen, sprawia, że gorzkniejesz i tracisz nadzieję. I jesteś sama.
— S. Ortiz "Panna samotne serce"
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viacytaty cytaty
nurek93
Latem, nim Cygan zjadł pierwszą papierówkę, całował ją i mówił : "Niechaj to będzie dla zmarłego". Pierwszy kęs wiosennego przysmaku - jeża, pierwsze lody na patyku, pierwsze kwiaty - dla dusz. Radość i smak życia - tym, którzy już odeszli. Co lepszego można podarować?
— Farby wodne, Lidia Ostałowska
Reposted fromolewka olewka viacytaty cytaty
nurek93
7784 d088 500
nagłówek na sobotę (1928)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viacytaty cytaty
nurek93
4228 a82e 500
Aleksandra Steć
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viacytaty cytaty
nurek93
2505 74d3
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viairmelin irmelin
nurek93
Czy jest taka miłość, która mimo połamanych skrzydeł czeka? Mimo upływu lat czeka? Mimo rozbitego szkła czeka? Czy istnieje miłość, której nie zabiją żadne słowa, nie zasypie żaden śnieg, żadna burza nie ruszy? I mimo przerwy w zdarzeniach, mimo braku dotyku, prądu i ciepła tęskni? Nieporuszona. Żyje wciąż. Nadzieją.
— Kaja Kowalewska "Play listy, czyli nie wszystkie fobie są o miłości"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
nurek93
1590 b855
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
nurek93
Wiosna w połowie więc plany na maj:
1. Kupić wazon.
2. Zerwać bez.
3. Wstawić bez w wazon.
4. Patrzeć.

Niczego więcej od siebie nie wymagać.
— piękny miesiąc fali samobójstw nadchodzi, przewidywana śrenia temperatura 15°, jedenaście dni ze słońcem i deszcz
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
nurek93
Nie bójmy się głośno wyrażać swoich zasad. Ludzie z zasadami budzą szacunek, zwłaszcza w świecie, w którym jest ich coraz mniej.
— Adrian Shaughnessy ,,Jak zostać dizajnerem i nie stracić duszy"
Reposted fromIndividualist Individualist viacytaty cytaty
nurek93
Miłość to dwie dusze w jednym ciele, przyjaźń - to jedna dusza w dwóch ciałach.
— Tadeusz Kotarbiński
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

February 25 2018

nurek93
- Nic na siłę. Nigdy. Życie mnie nauczyło, że nie warto.
- A co zrobić z tą cholerną tęsknotą?
- Tęsknić.
— Hanna Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin
nurek93

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
nurek93
Nie jest łatwo być kobietą. Za dużo się czuje, za dużo się wierzy, za dużo się chce.
— Sonia Pohl
nurek93
Kto powiedział, że ciężkie jest czekanie, rzekł prawdę.
— Niccolò Machiavelli, La Mandragola
nurek93
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
nurek93
Mamihlapinatapai (język yaghan)- uczucie, moment, spojrzenie dzielone przez dwie osoby, z których każda chce zainicjować coś, czego obydwie pragną, ale żadna nie chce być tą, która zacznie.
— ładne słowa
Reposted fromavooid avooid viasleeplessnight sleeplessnight
5984 1407 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viairmelin irmelin
nurek93
4265 2252 500
Reposted fromcreepandweirdo creepandweirdo viairmelin irmelin
nurek93
Daleko
wśród obcych ścian
pod niebem
nie moich gwiazd
— Daleko od domu - A. Lipnicka
Reposted fromaggape aggape viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl