Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 29 2016

nurek93
Reposted fromtfu tfu vialittlefool littlefool
nurek93
Jestem samotnikiem, który nie powinien być sam.
— Harlan Coben
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeatpuddingg eatpuddingg

August 25 2016

nurek93
2259 1504 500
Reposted fromonlywhite onlywhite vialittlefool littlefool
nurek93
0329 8fa0 500
Reposted fromPatrryykk Patrryykk vialittlefool littlefool
nurek93
nurek93
dpcphotography

Glen Nevis

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir vialittlefool littlefool

August 24 2016

nurek93

August 23 2016

nurek93
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
nurek93
Zastanawialiście się kiedyś nad wszystkimi wieczorami waszego życia, których nie potraficie sobie przypomnieć? Tak prozaicznymi, że mózg nie zadał sobie trudu, by je zarejestrować. Setki, może tysiące wieczorów rozpoczęło się i zakończyło, nie pozostawiając żadnego śladu w pamięci. Czy to was nie przeraża? A co, jeśli wasz umysł zapamiętuje te niewłaściwe wieczory? 
— Matthew Quick "Wybacz mi, Leonardzie"
Reposted fromdreamadream dreamadream vialivela livela
nurek93
6417 202a
Reposted fromBraveman Braveman vialivela livela

August 08 2016

nurek93
0854 6671 500
czytatky.tumblr.com
Reposted fromucisz ucisz viacytatyzksiazek cytatyzksiazek
nurek93
2143 6f32
Reposted fromlittlefool littlefool
nurek93
5709 c09e
Reposted fromlittlefool littlefool
nurek93
6044 5bf8
Reposted fromlittlefool littlefool
nurek93
6066 acad
Reposted fromlittlefool littlefool
nurek93
nurek93
1013 036f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialittlefool littlefool
nurek93
6910 73b5
nurek93
8660 bdda 500
Reposted fromlittlefool littlefool
nurek93
0694 059e 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialittlefool littlefool
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl