Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 03 2017

nurek93

July 12 2017

nurek93
Proste prawa życia

1. Prawo wzajemności.  Zanim osądzisz błędy innych, zwróć uwagę na własne błędy. Ten, kto rzuca błotem, nie może mieć czystych rąk.
2. Prawo bólu.  Obrażony człowiek zadaje ból innym.
3. Prawo wyższego poziomu.  Przechodzimy na wyższy poziom dopiero wtedy, gdy zaczynamy traktować innych lepiej, niż oni nas traktują.
4. Prawo bumerangu.  Kiedy pomagamy innym – pomagamy jednocześnie samym sobie.
5. Prawo młotka.   Nigdy nie sięgaj po młotek, by zabić komara na czole współrozmówcy.
6. Prawo wymiany.  Zamiast ustawiać innych na miejsca, postaw siebie na ich miejscu.
7. Prawo nauki.   Każdy człowiek, jakiego spotykamy na swojej drodze, może nas czegoś nauczyć.
8. Prawo charyzmy.   Ludzie interesują się człowiekiem, który interesuje się nimi.
9. Prawo 10 punktów.   Wiara w najlepsze cechy innego człowieka powoduje, że zaczyna on te cechy przejawiać.
10. Prawo sytuacji.   Nigdy nie doprowadzaj do tego, by sytuacja znaczyła dla ciebie więcej, niż relacje.
11. Prawo Boba.  Kiedy Bob ma problemy, to oznacza, że największym problemem jest Bob.
12. Prawo dostępności.  Autoironia i umiejętność śmiania się z siebie pomaga innym czuć się z nami swobodnie.
13. Prawo okopów.   Kiedy szykujesz się do bitwy, wybieraj dla siebie takie okopy, żeby zmieścili się w nich przyjaciele.
14. Prawo rolne.  Wszystkie relacje można i należy kultywować.
15. Prawo 101%.  Znaleźć jeden procent, z którym się zgadzamy i skierować tam 100 procent swoich wysiłków.
16. Prawo cierpliwości.  Podróż z innymi zawsze przebiega wolniej, niż podróż w pojedynkę. Jeśli chcesz zajść daleko – idźcie razem, jeśli chcesz iść szybko – idź sam.
17. Prawo drugiej strony medalu.  Prawdziwy sprawdzian relacji nie polega na tym, w jakim stopniu jesteśmy lojalni wobec przyjaciół, którym idzie źle. Polega on na tym, jak bardzo cieszymy się, gdy osiągają oni sukces.
18. Prawo współpracy.  Wspólna praca zwiększa prawdopodobieństwo wspólnego sukcesu.
Reposted fromkyte kyte viacytaty cytaty

June 24 2017

nurek93
1157 fe4f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viairmelin irmelin
nurek93
2870 46a8
Reposted fromretro-lover retro-lover viairmelin irmelin
nurek93
8494 2d42 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatatuaze tatuaze
nurek93
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie viajakubzulczyk jakubzulczyk

July 10 2015

nurek93
6535 b5f5 500
Reposted frompulperybka pulperybka viairmelin irmelin

June 24 2015

nurek93
nurek93
EPIC
Reposted fromeatmoreketchup eatmoreketchup viairmelin irmelin
nurek93
6787 c3c6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
nurek93
1740 2882 500
  Hotline Miami (2) is coming
Reposted fromVegelus Vegelus viairmelin irmelin
4771 77db
Reposted fromvanilla-shit vanilla-shit viairmelin irmelin
nurek93
2397 f1ec
Reposted fromlittlefool littlefool
nurek93
6687 409f 500
Reposted fromsweetbitter sweetbitter viaraspberryjam raspberryjam

June 08 2015

nurek93
3273 526e 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaeatpuddingg eatpuddingg
nurek93
8158 cd54 500
Reposted fromhormeza hormeza viasleeplessnight sleeplessnight
nurek93
4035 8629
nurek93
9973 b333
Reposted fromlittlefool littlefool

May 24 2015

2001 a6d2 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl